Waarom Pro4Care?

Onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde zorgprofessionals met jarenlange praktijk ervaring bij de Ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn allen in het bezit van (minimaal) een HBO opleiding aangevuld met tenminste 5 jaar relevante werkervaring en een specialisatie. Natuurlijk zijn al onze medewerkers in het bezit van een V.O.G. verklaring.

Kwaliteit van zorg en leven is voor elk mens anders. Kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de mogelijkheid te kunnen beslissen over uw eigen leven, over goede huisvesting of goede zorg. Het heeft nog meer te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Daarom is binnen Pro4Care begeleiding een gedragscode van toepassing, waarin wordt verwoord wat wij van elkaar verwachten. Begrippen als respect voor elkaar, afspraken nakomen, verantwoordelijk zijn, elkaar aanspreken op de resultaten en met elkaar in gesprek blijven neemt daar een centrale plaats in.

De gedragscode is een hulpmiddel voor medewerkers en onze klanten om te blijven denken aan hetgeen waar het om gaat: waarde toevoegen aan uw leven. Dat doen wij voor u en met u.

Door onze ruime ervaring hebben wij een groot netwerk opgebouwd. Dit netwerk is in staat de klanten te begeleiden volgens het tripplecare methode. Deze methode gaat niet uit van deelprocessen maar van het ‘geheel van de processen wat de waarde van het leven bepaald. Het is hierbij belangrijk om verbindingen te leggen cq te herstellen tussen de processen op het gebied van;

· Wonen 

· Scholing en/of stage en werk 

· Vrije tijd

Pro4Care biedt begeleiding in Amersfoort en omstreken. Woont u buiten dit gebied? Neem dan gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Telefonisch bereikbaar via 06 30 77 1830 of stuur ons een bericht.

Pro4Care werkt zonder wachtlijst en ontzorgt direct op alle gebieden.

Weerepolder 25 3825 JX Amersfoort.