Onze Begeleiding

De begeleiding gaat volgens het ‘Tripple Care’ principe. Dit houdt in dat binnen de begeleiding alle gebieden voor wat betreft wonen, scholing/werk en vrije tijd met elkaar verbonden worden, zodat de klant leert om volwaardig te kunnen deelnemen en participeren binnen de huidige maatschappij.

Wij springen hiermee in op de groeiende behoefte van klanten die vanuit een thuissituatie  zelfstandig willen wonen of klanten die binnen het groepswonen uitgeleerd zijn en toe zijn aan de volgende stap maar waarbij geheel zelfstandig wonen nog een brug te ver is. 

Daarnaast op klanten die zich moeilijk kunnen aanpassen binnen het groepsproces.

Binnen de woningen beschikt iedereen over een eigen kamer. Uitgangspunt is dat geleerd wordt om de focus bij zichzelf, hun eigen leven en doelen te behouden. Onze klant woont wel samen met anderen maar er is geen sprake van groepswonen, de begeleiding is volledig individueel en niet gericht op een groepsproces. Hiermee waarborgen wij tevens de hoge mate van individuele begeleiding die voor ons de standaard is.

De begeleiding

De begeleiding is er ter ondersteuning van de klant. Gezamenlijk wordt er gekeken naar zijn/haar leerdoelen. Deze leerdoelen verschillen per individu en lopen uiteen. De doelen worden samen met onze klant vastgesteld en verwerkt in een individueel begeleidingsplan. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit; ondersteuning bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, organiseren en plannen, doen van de administratie, contacten leggen met scholen en/of werkgevers en het aangaan van sociale contacten.

24-uurs begeleiding

Wij bezoeken de klant thuis en helpen bij het leren omgaan met de leef- en gezondheidssituatie, stimuleren en bemiddelen op het gebied van scholing en werk en ook stimuleren wij om actief deel uit te maken van de samenleving om een sociaal isolement te voorkomen.

Dit alles wel in nauw overleg met de klant en eventuele ouders of verzorgers. Uitgangspunt is ten alle tijden dat de behoefte en mogelijkheden van de klant centraal staan.

Overdag en in de avonduren (ook in de weekenden) kunnen de klanten terugvallen op de vaste begeleider. ‘s Nachts kunnen zij bij calamiteiten een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst.

Voor deze begeleiding stelt Pro4Care een zorgarrangement op. Dit arrangement is klant gebonden. De samenstelling van het arrangement is afhankelijk van de hulpvraag en CIZ indicatie. De omschrijving van het zorgarrangement maakt deel uit van de zorgovereenkomst.

Pro4Care werkt zonder wachtlijst en ontzorgt direct op alle gebieden.

Weerepolder 25 3825 JX Amersfoort.