Missie

Pro4Care voorziet in trajecten naar zelfredzaamheid. Dit doen wij door het bieden van laagdrempelige professionele ondersteuning op weg naar zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werk, scholing en vrije tijd.

Visie

Versteviging van het zelfbeeld, de zelfbeschikking en zelfhandhaving (coping) van mensen die tijdelijk hiervoor ondersteuning nodig hebben.

Wij bieden onze klanten hiervoor goed onderbouwde, vaak wetenschappelijk onderzochte, programma’s waarin handvatten worden aangereikt om (weer) grip op zijn of haar leven te krijgen op het gebied van wonen, werk, scholing en vrije tijd.

Wij streven ernaar om mensen om te leren gaan met hun tekortkomingen, maar vooral willen wij ze hun mogelijkheden en kwaliteiten in laten zien. Daardoor is men in staat om zelf de verantwoordelijkheid van zijn of haar leven weer op te pakken, nieuwe kansen te creëren en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Ieder mens is uniek en heeft recht op een menswaardig bestaan. Wij streven ernaar om onze klanten in staat te stellen om hun leven zodanig in te richten dat ze daarmee tevreden zijn en trots kunnen zijn op zichzelf. Dikwijls ontbreken positieve ervaringen en handvatten om tot structurele veranderingen te komen. Die wil en kan Pro4Care aanreiken!

Onze kracht

Door ons brede professionele netwerk zijn wij in staat om direct een oplossing te bieden op diverse gebieden zoals:

  • Ondersteuning binnen het gezin door gediplomeerd maatschappelijk werkers.
  • Schuldhulpverlening.
  • Het direct realiseren van begeleide woonvormen.
  • Coaching van de klanten door gediplomeerde coaches.
  • Directe plaatsing binnen de gewenste en gepaste onderwijsvorm.
  • Het direct regelen van een gewenste stageplek en/of werkplek.
mensen

Pro4Care werkt zonder wachtlijst en ontzorgt direct op alle gebieden.

Weerepolder 25 3825 JX Amersfoort.