Financiering

Binnen de financiering is het uitgangspunt dat uren die worden betaald om te helpen, ook daadwerkelijk op die hulp worden ingezet.
Dat betekent geen organisatorische taken voor hulpverleners en geen dure overhead., de opdrachtgever kan gemakkelijker tijdelijk inzet inkopen.

De begeleidingsactiviteiten kunnen worden vergoed vanuit het persoonsgebonden budget (PGB), WMO, inkoop door gemeenten en zorgaanbieders.

Heeft u nog geen indicatie? Pro4Care kan u helpen bij het doen van de aanvraag.

Ontvangt u Zorg in Natura (ZIN), wij kunnen u helpen bij het omzetten van ZIN naar PGB, ook bij uw ZZP-indicatie.

Het is gebruikelijk en wettelijk verplicht dat u vanuit uw inkomen een eigen bijdrage betaald. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. 

Bij CAK kunt u uitrekenen hoe hoog deze bijdrage voor u is. Indien u er niet uitkomt kunnen we u hierbij uiteraard ondersteunen.

U heeft geen zorgindicatie maar wel een hulpvraag? In dit geval komen de kosten van de begeleiding voor uw eigen rekening. Meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op.

Telefonisch bereikbaar via 06 30 77 1830 of stuur ons een bericht.

Pro4Care werkt zonder wachtlijst en ontzorgt direct op alle gebieden.

Weerepolder 25 3825 JX Amersfoort.